Skip to main content
Skip table of contents

Hvorfor er der forkerte tidsregistreringer for perioden 13.-15. juli?

Svar

Grundet datakørslen "Redo planning", har det forårsaget forkerte ændringer til tidsregistreringer for perioden.

Løsningen på problemet er, at gøre bruge den nyudviklet datakørsel "List over bad time registrations":

1) Tryk på "Show wrong registrations" for at finde alle de tidsregistreringer som er forkerte i perioden. Man kan vælge at slette enkelte registreringer ved at trykke på "delete" i sidste kolonne.

2) Men ønsker man at slette dem alle på én gang, kan man lukke resultaterne ned, og efterfølgende trykke på "Delete all wrong registrations".

3) Derudover, kan man se alle de tidsregistreringer som man har fået slettet ved at trykke på "Show backup data".


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.