Skip to main content
Skip table of contents

Hvilke felter trigger en abonnentmail?

Svar

Når Microbizz er opsat til at udsende abonnent mails ved ændring af opgaver, så opererer vi ud fra forskellige felter. Det kan varierer og derfor er dette en vejledende liste:

 • Åbning/lukning af opgave
 • Ændringer til titel,
 • Beskrivelse
 • Ansvarlig
 • Status
 • Prioritet
 • Estimate
 • Rekvisition
 • Deadline,
 • Pris
 • Fakturerings periode
 • Ekstranet godkendelse kan medfører at der sendes en abonnent mail, men ikke altid, det kommer an på under hvilke omstændigheder at de blev ændret.

Ændring i tillægsfelter gør ikke noget.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.