Skip to main content
Skip table of contents

Hvorfor er der f.eks. en blå farve over nogle opgaver i Planlægning modulet?

Svar

Det indikerer opgavens prioritet:

  • Rød: 1 (Højst)
  • Gul: 2 (Høj)
  • Ingen farve: 3 (Normal)
  • Brun: 4 (Lav)
  • Blå: 5 (Lavest)

En opgaves prioritet kan ændres ved redigering af den:

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.