Skip to main content
Skip table of contents

ISAE 3402 type 2 IT-erklæring

Ventu A/S, skaber og leverandør af Microbizz, har en ISAE 3402 Type 2 IT-erklæring om de organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger i tilknytning til driften af Microbizz.

Erklæringen er udarbejdet af revisionsfirmaet Beierholm, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab.

Hvis du er interesseret i at læse erklæringen, så kontakt os på info@ventu.dk herom, og vi sender den til dig.

ISAE3402 report.jpg

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.