Skip to main content
Skip table of contents

Tidsregistrering lovgivning i Microbizz

EU-dommen har til fomål at sikre overholdelse af hviletidsregler

Den 1/7-2024 træder en ny lov i kraft som har til formål at beskytte medarbejdere mod at overskride reglerne for hviletid. 

Det bliver derfor et lovkrav, at du som arbejdsgiver skal kunne dokumentere at din virksomhed overholder reglerne for hviletid. Disse regler indbefatter blandt andet 11-timers reglen og 48 timers reglen. 


11-timers reglen

11-timers reglen betyder, at man som medarbejder har krav på 11 timers sammenhængende hvile inden for en periode på 24 timer.

Det vil sige, at der skal være minimum 11 timer mellem en medarbejders vagter i vagtplanen. Så hvis medarbejderens arbejdsdag f.eks. slutter kl. 22:00, så må vedkommende tidligst møde igen næste dag kl. 09:00. 

48-timers reglen

48-timers reglen siger, at man på et hvilket som helst tidspunkt skal kunne gå 4 måneder tilbage, og så må medarbejderen ikke havde arbejdet mere end 48 timer om ugen i gennemsnit for den samme arbejdsgiver.


Bemærk at Microbizz ikke når at være klar til d 1/7-24 og vi derfor er nødt til at finde andre metoder, som nedenfor

Hvordan kan jeg afvise timer i Microbizz?

Da vi endnu ikke har introduceret en decideret “Afvis og notificer” funktion, så er det således, at kunden selv skal notificere medarbejderen, når de redigere i deres timer

Hvordan kan jeg overholde 11-timers reglen i Microbizz?

Der er i dag ikke nogen måde hvorpå vi kan gøre vores brugere opmærksomme på om hvorvidt de er ved at overskride 11-timers reglen og derfor er det vigtigt at de selv er opmærksomme på dette

Hvordan kan jeg overholde 48-timers reglen i Microbizz?

Under opbygning

Hvordan giver jeg alle mine medarbejdere adgang til deres registreringer?

Under opbygning

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.