Skip to main content
Skip table of contents

Hvordan adapterer jeg til version 2 af integrationen til E-conomic

For at følge med E-conomics udvikling, så er der behov for at opgradere vores integrationer i Microbizz til at understøtte dette. I denne artikel vil vi gennemgå hvordan du konverterer til den nyeste E-conomic integration i Microbizz, såfremt du bruger vores ældre E-conomic integration som opsættes i Faktura modulet


Vi opfordrer til at eksportere alle linjer inden denne opgradering. Såfremt det ikke er muligt, kan du tilgå https://systemX.microbizz.dk/sys/invoiceexport/doexport/ hvor X skal udskiftes med dit servernavn. Dette er den gamle visning hvor at i efter migreringen kan redigere → gemme en linje, hvorefter den automatisk bliver konverteret til en faktura under den nye E-conomic integration

Markante ændringer

Når man kommer fra en ældre E-conomic integration, så er der flere ændringer man skal være opmærksomme på, såsom:

 • Tidligere linjer som er faktureret og slettet, vil ikke blive konverteret til fakturakladder, dvs. at dine virksomhedskolonner såsom "Total faktureret" vil indeholde et tal baseret på tidligere linjer
  • Det er kun eksisterende fakturalinjer som vil blive konverteret til fakturakladder under migrering

   Vi har lavet en datakørsel som kan generere fakturaer fra den ældre E-conomic integration. Du kan finde datakørslen under https://systemX.microbizz.dk/sys/basic/admin/jobs/#section4 hvor X skal udskiftes med dit servernavn. Her har kørslen navnet "Gather invoice lines"

 • Produkter bliver synkroniseret automatisk, hvor at førhen, så skete det manuelt.
 • Fakturakladder bliver synkroniseret automatisk
 • Hvis du bogfører en faktura i E-conomic, så sendes dette ikke tilbage til Microbizz
  • Vi anbefaler derfor at fakturere fra Microbizz
 • Såfremt man vil have synkroniseret priser fra E-conomic til Microbizz på produkter, så skal følgende indstilling slås til: 
  som findes under https://systemX.microbizz.dk/sys/basic/integrations/ (udskift X med jeres server) → Rediger E-conomic integrationen via
  hvorefter du finder indstillingen i højre sektion


Forudsætninger

Før du fortsætter med denne artikel, så vær opmærksom på at det kræver:

 • Du skal være logget ind på E-conomic som administrator, når du fortager denne handling


Trin-for-trin

 • Tilgå System modulet og vælg Integration → Andre systemer
 • Klik "Adapter nuværende E-conomic integration"
 • Klik herefter "Adapter nu"
 • Såfremt du bliver videresendt til E-conomic, skal du blot følge instrukser herfra. Det kan se ud som følger:

Det er påkrævet at du skal udfylde "Standard faktura tekst" Da E-conomic ellers vil returnere fakturaer du sender fra Microbizz

For at komme i gang, kan du benytte denne standard tekst:


Kære kunde

Hermed fremsendes faktura for det udførte arbejde.

Ved spørgsmål til fakturaen, kontakt venligst bogholderiet på bogholderi@dinvirksomhed.dk - Tlf nr: 1234 5678


Med venlig hilsen / Best regards

Bogholderiet


 • Du vil derefter sendt tilbage til Microbizz, hvor du kan foretage yderligere konfiguration af din nye integration 🙂

  Vi anbefaler at gennemgå din integration slavisk,


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.