Skip to main content
Skip table of contents

Hvilke felter kommer med under kopiering af en opgave?

Når en opgave kopieres (i opgave søgningen), så oprettes der en opgave med samme:

  • navn
  • deadline
  • arbejdsområde osv.
  • Alle værdier, undtagen opgave nummeret og virksomhed og adresse, kopieres fra den originale opgave til den nye opgave. Virksomheden sættes til den valgte virksomhed, og opgavens adresse sættes til virksomhedens adresse. Felter som viser beregnede værdier nulstilles, det gælder f.eks. feltet som viser hvor meget tid som er registreret.


For løse og faste gentagne opgaver bliver gentagelserne kopieret, dog bliver der ikke planlagt noget.


JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.