Skip to main content
Skip table of contents

Forsvundne fakturalinjer

Vi har identificeret en fejl i vores nyeste release, der gjorde, at fakturalinjer der blev dannet på baggrund af en linje fra en EDI i visse tilfælde forsvandt, idet man fakturerede opgaven.

Vi har identificeret alle kunder, som har været ramt af dette, og de linjer som er forsvundet.

Hvordan håndteres dette?

Ventu gendanner alle de linjer som er forsvundet, hvilket vil have en af to effekter:

Den originale faktura er ikke bogført.

Linjerne vil blive retableret på den faktura, den originalt tilhørte.

Den originale faktura er bogført.

Vi vil oprette en ny faktura til samme kunde, som indeholder linjerne. Den må så blive bogført tillige med den originale faktura.

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.