Skip to main content
Skip table of contents

Filsynk synkroniserer ikke, hvad kan jeg gøre?

Bemærk at vi ikke længere supporterer filsynk

Hvis du oplever at filer eller mapper ikke bliver oprettet i filsynk eller omvendt, så kan du forsøge følgende trin til at få gang i synkroniseringen igen:

Filsynk som service

Filsynk kan køre som en service, hvilket vil sige, at selvom serveren ikke er logget ind på en bruger, så kan den kører såfremt Windows serveren blot er tændt. Hvis du kører det som en service og du oplever der ikke bliver synkoniseret så anbefaler vi at starte filsynk udenom servicen.

 • Klik på “Filesync” ikonet på skrivebordet

 • Vent op til 5 min for at filsynk geneetablerer en ny forbindelse

 • Bekræft at filsynk igen er operationel ved at kigge på statusbaren nederst hvor der enten vil stå “Listening…” eller at den er igang med at synkronisere filer/foldere

Filsynk som klient

Filsynk kan også køre som en almindelig klient, dvs. programmet åbner når du logger ind på serveren. Dette vil præsentere et interface som set nedenfor

Hvis du kører det som en klient, så vil filsynk ikke synkronisere såfremt Windows serveren er logget ud af brugeren hvor det er installeret på, men det kan være en løsning hvis du oplever at servicen ikke kører som forventet, dog vil det kræve at du manuelt sikrer at den kører.

Advarselsmails

Under opsætning af filsynki Microbiz, så kan du i feltet “Send advarsel” til indsætte en mail der vil få besked såfremt filsynk synkroniseringeringen er stoppet. På den måde kan du agere hurtigt.

Du kan læse om den generelle filsynk opsætning ved at klikke her

Andre værktøjer

Under opsætning af filsynk vil du blive mødt at flere muligheder . Her nævnes nogle af disse:

 • Hent alle filer

  • Denne tvinger filsynkronisering til manuelt at sørge for at alle filer / mapper der er i filsynk, også bliver synkroniseret over til Microbizz. Dette kan tage lang tid og kan kun køres 1 gang.

 • Send alle filer til filserveren

  • Denne mulighed finder du under en specifik opgave, eller f.eks. virksomhed. Den gør det muligt at tvinge en synkronisering, så alle filer / mapper bliver synkroniseret til filserveren

 • Hent alle filer fra filserveren

  • Denne mulighed finder du under en specifik opgave, eller f.eks. virksomhed. Den gør det muligt at tvinge en synkronisering, så alle filer / mapper bliver synkroniseret fra filserveren til Microbizz

 • Update timestamp of all files

  • Yderligere, kan du under datakørsler, dvs. /sys/basic/admin/jobs/ lave en kørsel, som opdaterer synkroniseringstid + dato, så det tvinger Microbizz til at sende alle mapper + filer inden for et modul, til filsynk.

Nedenstående er eksempler på en operationel filsynk

Dette viser at filsynk er igang med at synkronisere og få filer up-to-date

Dette viser at filsynk er igang med at synkronisere og få filer up-to-date

JavaScript errors detected

Please note, these errors can depend on your browser setup.

If this problem persists, please contact our support.